Partnerzy IMPACT

IMPACT to projekt Erasmus+ opracowany przez sieć partnerów z Polski, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii, którzy współpracowali z różnych dziedzin przedsiębiorczości w całej Europie.

Partner

AJS jest organizacją non-profit z zespołem profesjonalnych edukatorów i trenerów zaangażowanych w rozwój osobisty i intelektualny młodych ludzi. Ich celem jest promowanie inicjatyw na rzecz świadomości społecznej i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. AJS stara się obudzić kreatywność i ciekawość nowych pokoleń w świecie, w którym żyją, aby mogli stać się aktywnymi obywatelami i byli w stanie marzyć i realizować swoje marzenia.

Partner

Federacja Stowarzyszeń Młodzieżowych (FAJUDIS) Dystryktu Santarém ma swoją siedzibę w Constância. Jest to organizacja non-profit, której misją jest wspieranie i pobudzanie stowarzyszeń młodzieżowych w dzielnicy Santarém. Jego celem jest dowartościowanie i pobudzenie stowarzyszeń młodzieżowych poprzez podkreślenie ich potencjału w rozwoju lokalnym i szkoleniu młodych ludzi. FAJUDIS promuje działania, które mobilizują młodych ludzi i stowarzyszenia do bycia ekspertami w rozwoju przedsiębiorczości w swoich społecznościach i stowarzyszeniach. FAJUDIS robi to oferując różne usługi wsparcia, działania i akcje szkoleniowe, dla stowarzyszeń i/lub młodzieży. Mają również Centrum Zasobów, które jest dostępne dla wszystkich jego członków i lokalnej społeczności.

Ich zadaniem jest posiadanie stałej wiedzy o rzeczywistości stowarzyszeń młodzieżowych w powiecie, a także wychodzenie naprzeciw potrzebom i aspiracjom młodzieży, tak aby mobilizować i podnosić świadomość różnych podmiotów pracujących z młodzieżą i na jej rzecz. FAJUDIS również aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach w różnych obszarach, takich jak; równość płci, solidarność, wolontariat, współpraca międzynarodowa, uczestnictwo obywatelskie, aktywne obywatelstwo, demokracja, przedsiębiorczość…i inne.

Partner

Łódź od ponad 28 lat stawia sobie za cel kształcenie postaw twórczych oraz rozwijanie potencjału osobowego jednostek i społeczności. Koncentrują się na rozwoju wiedzy i umiejętności zawodowych (np. inżynierów, pedagogów, psychologów). Szczycą się tym, że są w stanie przekształcić młodych ludzi w kreatywnych, przedsiębiorczych, innowacyjnych ludzi, którzy są wyposażeni w profesjonalne i osobiste potrzeby wymagane do osiągnięcia sukcesu.

Partner

Momentum mocno wierzy w uczenie się przez całe życie. Edukacja jest w centrum wszystkiego, co robią. Szkolenia, mentoring i nauka online to trzy rzeczy, w które angażują się zawodowo i które promują w swojej pracy. W ciągu ostatnich 20 lat Momentum zbudowało solidną reputację w zakresie innowacyjnego rozwiązywania problemów, wizji rozwoju gospodarczego oraz projektowania, finansowania i dostarczania projektów i programów zmieniających grę. Współpracując z postępowymi organizacjami w Irlandii i całej Europie, stworzyli już trwały wpływ na gospodarkę na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Partnerzy wspierający